Home > Ac Three Phase Motor > Ac Three Phase Motor


      Ac Three Phase Motor      

ตาราง 2Pole
Product Code Product
M2QA 63M2B มอเตอร์ WAT 0.25 HP 2 P B3 220/380V
M2QA 63A2B มอเตอร์ WAT 0.33 HP 2 P B3 220/380V
M2QA 71M2A มอเตอร์ WAT 0.5 HP 2 P B3 220/380V
M2QA 71M2B มอเตอร์ WAT 0.75 HP 2 P B3 220/380V
M2QA 80M2A มอเตอร์ WAT 1 HP 2 P B3 220/380V
M2QA 80M2B มอเตอร์ WAT 1.5 HP 2 P B3 220/380V
M2QA 90S2A มอเตอร์ WAT 2 HP 2 P B3 220/380V
M2QA 90L2A มอเตอร์ WAT 3 HP 2 P B3 220/380V
M2QA 100L2A มอเตอร์ WAT 4 HP 2 P B3 220/380V
M2QA 112M2A มอเตอร์ WAT 5.5 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 132S2A มอเตอร์ WAT 7.5 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 132S2B มอเตอร์ WAT 10 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 160M2A มอเตอร์ WAT 15 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 160M2B มอเตอร์ WAT 20 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 160L2A มอเตอร์ WAT 25 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 180M2A มอเตอร์ WAT 30 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 200L2A มอเตอร์ WAT 40 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 200L2B มอเตอร์ WAT 50 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 225M2A มอเตอร์ WAT 60 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 250M2A มอเตอร์ WAT 75 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 280S2A มอเตอร์ WAT 100 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 280M2A มอเตอร์ WAT 125 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 315S2A มอเตอร์ WAT 150 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 315M2A มอเตอร์ WAT 175 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 215L2A มอเตอร์ WAT 220 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 315L2B มอเตอร์ WAT 270 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 355M2A มอเตอร์ WAT 350 HP 2 P B3 380/660V
M2QA 355L2S มอเตอร์ WAT 425 HP 2 P B3 380/660V
 
M2QA 63M2BF มอเตอร์ WAT 0.25 HP 2 P B5 220/380V
M2QA 63A2BF มอเตอร์ WAT 0.33 HP 2 P B5 220/380V
M2QA 71M2AF มอเตอร์ WAT 0.5 HP 2 P B5 220/380V
M2QA 71M2BF มอเตอร์ WAT 0.75 HP 2 P B5 220/380V
M2QA 80M2AF มอเตอร์ WAT 1 HP 2 P B5 220/380V
M2QA 80M2BF มอเตอร์ WAT 1.5 HP 2 P B5 220/380V
M2QA 90S2AF มอเตอร์ WAT 2 HP 2 P B5 220/380V
M2QA 90L2AF มอเตอร์ WAT 3 HP 2 P B5 220/380V
M2QA 100L2AF มอเตอร์ WAT 4 HP 2 P B5 220/380V
M2QA 112M2AF มอเตอร์ WAT 5.5 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 132S2AF มอเตอร์ WAT 7.5 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 132S2BF มอเตอร์ WAT 10 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 160M2AF มอเตอร์ WAT 15 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 160M2BF มอเตอร์ WAT 20 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 160L2AF มอเตอร์ WAT 25 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 180M2AF มอเตอร์ WAT 30 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 200L2AF มอเตอร์ WAT 40 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 200L2BF มอเตอร์ WAT 50 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 225M2AF มอเตอร์ WAT 60 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 250M2AF มอเตอร์ WAT 75 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 280S2AF มอเตอร์ WAT 100 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 280M2AF มอเตอร์ WAT 125 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 315S2AF มอเตอร์ WAT 150 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 315M2AF มอเตอร์ WAT 175 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 215L2AF มอเตอร์ WAT 220 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 315L2BF มอเตอร์ WAT 270 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 355M2AF มอเตอร์ WAT 350 HP 2 P B5 380/660V
M2QA 355L2S มอเตอร์ WAT 425 HP 2 P B5 380/660V
ตาราง 4Pole
Product Code Product
M2QA 63A4B มอเตอร์ WAT 0.18 HP 4 P B3 220/380V
M2QA 63M4B มอเตอร์ WAT 0.25 HP 4 P B3 220/380V
M2QA 71M4A มอเตอร์ WAT 0.33 HP 4 P B3 220/380V
M2QA 71M4B มอเตอร์ WAT 0.5 HP 4 P B3 220/380V
M2QA 80M4A มอเตอร์ WAT 0.75 HP 4 P B3 220/380V
M2QA 80M4B มอเตอร์ WAT 1 HP 4 P B3 220/380V
M2QA 90S4A มอเตอร์ WAT 1.5 HP 4 P B3 220/380V
M2QA 90L4A มอเตอร์ WAT 2 HP 4 P B3 220/380V
M2QA 100L4A มอเตอร์ WAT 3 HP 4 P B3 220/380V
M2QA 100L4B มอเตอร์ WAT 4 HP 4 P B3 220/380V
M2QA 112M4A มอเตอร์ WAT 5.5 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 132S4A มอเตอร์ WAT 7.5 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 132M4A มอเตอร์ WAT 10 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 160M4A มอเตอร์ WAT 15 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 160L4A มอเตอร์ WAT 20 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 180M4A มอเตอร์ WAT 25 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 180L4A มอเตอร์ WAT 30 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 200L4A มอเตอร์ WAT 40 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 225S4A มอเตอร์ WAT 50 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 225M4A มอเตอร์ WAT 60 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 250M4A มอเตอร์ WAT 75 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 280S4A มอเตอร์ WAT 100 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 280M4A มอเตอร์ WAT 125 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 315S4A มอเตอร์ WAT 150 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 315M4A มอเตอร์ WAT 175 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 315L4A มอเตอร์ WAT 220 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 315L4B มอเตอร์ WAT 270 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 355M4A มอเตอร์ WAT 350 HP 4 P B3 380/660V
M2QA 355L4A มอเตอร์ WAT 425 HP 4 P B3 380/660V
 
M2QA 63A4BF มอเตอร์ WAT 0.18 HP 4 P B5 220/380V
M2QA 63M4BF มอเตอร์ WAT 0.25 HP 4 P B5 220/380V
M2QA 71M4AF มอเตอร์ WAT 0.33 HP 4 P B5 220/380V
M2QA 71M4BF มอเตอร์ WAT 0.5 HP 4 P B5 220/380V
M2QA 80M4AF มอเตอร์ WAT 0.75 HP 4 P B5 220/380V
M2QA 80M4BF มอเตอร์ WAT 1 HP 4 P B5 220/380V
M2QA 90S4AF มอเตอร์ WAT 1.5 HP 4 P B5 220/380V
M2QA 90L4AF มอเตอร์ WAT 2 HP 4 P B5 220/380V
M2QA 100L4AF มอเตอร์ WAT 3 HP 4 P B5 220/380V
M2QA 100L4BF มอเตอร์ WAT 4 HP 4 P B5 220/380V
M2QA 112M4AF มอเตอร์ WAT 5.5 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 132S4AF มอเตอร์ WAT 7.5 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 132M4AF มอเตอร์ WAT 10 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 160M4AF มอเตอร์ WAT 15 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 160L4AF มอเตอร์ WAT 20 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 180M4AF มอเตอร์ WAT 25 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 180L4AF มอเตอร์ WAT 30 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 200L4AF มอเตอร์ WAT 40 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 225S4AF มอเตอร์ WAT 50 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 225M4AF มอเตอร์ WAT 60 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 250M4AF มอเตอร์ WAT 75 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 280S4AF มอเตอร์ WAT 100 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 280M4AF มอเตอร์ WAT 125 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 315S4AF มอเตอร์ WAT 150 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 315M4AF มอเตอร์ WAT 175 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 315L4AF มอเตอร์ WAT 220 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 315L4BF มอเตอร์ WAT 270 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 355M4AF มอเตอร์ WAT 350 HP 4 P B5 380/660V
M2QA 355L4AF มอเตอร์ WAT 425 HP 4 P B5 380/660V
ตาราง 6Pole
Product Code Product
M2QA 71M6A มอเตอร์ WAT 0.25 HP 6 P B3 220/380V
M2QA 71M6B มอเตอร์ WAT 0.33 HP 6 P B3 220/380V
M2QA 80M6A มอเตอร์ WAT 0.5 HP 6 P B3 220/380V
M2QA 80M6B มอเตอร์ WAT 0.75 HP 6 P B3 220/380V
M2QA 90S6A มอเตอร์ WAT 1 HP 6 P B3 220/380V
M2QA 90L6A มอเตอร์ WAT 1.5 HP 6 P B3 220/380V
M2QA 100L6A มอเตอร์ WAT 2 HP 6 P B3 220/380V
M2QA 112M6A มอเตอร์ WAT 3 HP 6 P B3 220/380V
M2QA 132S6A มอเตอร์ WAT 4 HP 6 P B3 220/380V
M2QA 132M6A มอเตอร์ WAT 5.5 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 132M6B มอเตอร์ WAT 7.5 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 160M6A มอเตอร์ WAT 10 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 160L6A มอเตอร์ WAT 15 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 180L6A มอเตอร์ WAT 20 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 200L6A มอเตอร์ WAT 25 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 200L6B มอเตอร์ WAT 30 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 225M6A มอเตอร์ WAT 40 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 250M6A มอเตอร์ WAT 50 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 280S6A มอเตอร์ WAT 60 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 280M6A มอเตอร์ WAT 75 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 315S6A มอเตอร์ WAT 100 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 315M6A มอเตอร์ WAT 125 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 315L6A มอเตอร์ WAT 150 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 315L6B มอเตอร์ WAT 175 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 355M6A มอเตอร์ WAT 220 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 355M6B มอเตอร์ WAT 270 HP 6 P B3 380/660V
M2QA 355L6A มอเตอร์ WAT 350 HP 6 P B3 380/660V
 
M2QA 71M6AF มอเตอร์ WAT 0.25 HP 6 P B5 220/380V
M2QA 71M6BF มอเตอร์ WAT 0.33 HP 6 P B5 220/380V
M2QA 80M6AF มอเตอร์ WAT 0.5 HP 6 P B5 220/380V
M2QA 80M6BF มอเตอร์ WAT 0.75 HP 6 P B5 220/380V
M2QA 90S6AF มอเตอร์ WAT 1 HP 6 P B5 220/380V
M2QA 90L6AF มอเตอร์ WAT 1.5 HP 6 P B5 220/380V
M2QA 100L6AF มอเตอร์ WAT 2 HP 6 P B5 220/380V
M2QA 112M6AF มอเตอร์ WAT 3 HP 6 P B5 220/380V
M2QA 132S6AF มอเตอร์ WAT 4 HP 6 P B5 220/380V
M2QA 132M6AF มอเตอร์ WAT 5.5 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 132M6BF มอเตอร์ WAT 7.5 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 160M6AF มอเตอร์ WAT 10 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 160L6AF มอเตอร์ WAT 15 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 180L6AF มอเตอร์ WAT 20 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 200L6AF มอเตอร์ WAT 25 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 200L6BF มอเตอร์ WAT 30 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 225M6AF มอเตอร์ WAT 40 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 250M6AF มอเตอร์ WAT 50 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 280S6AF มอเตอร์ WAT 60 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 280M6AF มอเตอร์ WAT 75 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 315S6AF มอเตอร์ WAT 100 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 315M6AF มอเตอร์ WAT 125 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 315L6AF มอเตอร์ WAT 150 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 315L6BF มอเตอร์ WAT 175 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 355M6AF มอเตอร์ WAT 220 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 355M6BF มอเตอร์ WAT 270 HP 6 P B5 380/660V
M2QA 355L6AF มอเตอร์ WAT 350 HP 6 P B5 380/660V
ตาราง 8Pole
Product Code Product
M2QA 90S8A มอเตอร์ WAT 0.5 HP 8 P B3 220/380V
M2QA 90L8B มอเตอร์ WAT 0.75 HP 8 P B3 220/380V
M2QA 100L8A มอเตอร์ WAT 1 HP 8 P B3 220/380V
M2QA 100L8B มอเตอร์ WAT 1.5 HP 8 P B3 220/380V
M2QA 112M8A มอเตอร์ WAT 2 HP 8 P B3 220/380V
M2QA 132S8A มอเตอร์ WAT 3 HP 8 P B3 220/380V
M2QA 132M8A มอเตอร์ WAT 4 HP 8 P B3 220/380V
M2QA 160M8A มอเตอร์ WAT 5.5 HP 8 P B3 380/660V
M2QA 160M8B มอเตอร์ WAT 7.5 HP 8 P B3 380/660V
M2QA 160L8A มอเตอร์ WAT 10 HP 8 P B3 380/660V
M2QA 180L8A มอเตอร์ WAT 15 HP 8 P B3 380/660V
M2QA 200L8A มอเตอร์ WAT 20 HP 8 P B3 380/660V
M2QA 225S8A มอเตอร์ WAT 25 HP 8 P B3 380/660V
M2QA 225M8A มอเตอร์ WAT 30 HP 8 P B3 380/660V
M2QA 250M8A มอเตอร์ WAT 40 HP 8 P B3 380/660V
M2QA 280S8A มอเตอร์ WAT 50 HP 8 P B3 380/660V
M2QA 280M8A มอเตอร์ WAT 60 HP 8 P B3 380/660V
M2QA 315S8A มอเตอร์ WAT 75 HP 8 P B3 380/660V
M2QA 315M8A มอเตอร์ WAT 100 HP 8 P B3 380/660V
M2QA 315L8A มอเตอร์ WAT 125 HP 8 P B3 380/660V
M2QA 315L8B มอเตอร์ WAT 150 HP 8 P B3 380/660V
M2QA 355M8A มอเตอร์ WAT 175 HP 8 P B3 380/660V
M2QA 355M8B มอเตอร์ WAT 220 HP 8 P B3 380/660V
M2QA 355L8B มอเตอร์ WAT 270 HP 8 P B3 380/660V
 
M2QA 90S8AF มอเตอร์ WAT 0.5 HP 8 P B5 220/380V
M2QA 90L8BF มอเตอร์ WAT 0.75 HP 8 P B5 220/380V
M2QA 100L8AF มอเตอร์ WAT 1 HP 8 P B5 220/380V
M2QA 100L8BF มอเตอร์ WAT 1.5 HP 8 P B5 220/380V
M2QA 112M8AF มอเตอร์ WAT 2 HP 8 P B5 220/380V
M2QA 132S8AF มอเตอร์ WAT 3 HP 8 P B5 220/380V
M2QA 132M8AF มอเตอร์ WAT 4 HP 8 P B5 220/380V
M2QA 160M8AF มอเตอร์ WAT 5.5 HP 8 P B5 380/660V
M2QA 160M8BF มอเตอร์ WAT 7.5 HP 8 P B5 380/660V
M2QA 160L8AF มอเตอร์ WAT 10 HP 8 P B5 380/660V
M2QA 180L8AF มอเตอร์ WAT 15 HP 8 P B5 380/660V
M2QA 200L8AF มอเตอร์ WAT 20 HP 8 P B5 380/660V
M2QA 225S8AF มอเตอร์ WAT 25 HP 8 P B5 380/660V
M2QA 225M8AF มอเตอร์ WAT 30 HP 8 P B5 380/660V
M2QA 250M8AF มอเตอร์ WAT 40 HP 8 P B5 380/660V
M2QA 280S8AF มอเตอร์ WAT 50 HP 8 P B5 380/660V
M2QA 280M8AF มอเตอร์ WAT 60 HP 8 P B5 380/660V
M2QA 315S8AF มอเตอร์ WAT 75 HP 8 P B5 380/660V
M2QA 315M8AF มอเตอร์ WAT 100 HP 8 P B5 380/660V
M2QA 315L8AF มอเตอร์ WAT 125 HP 8 P B5 380/660V
M2QA 315L8BF มอเตอร์ WAT 150 HP 8 P B5 380/660V
M2QA 355M8AF มอเตอร์ WAT 175 HP 8 P B5 380/660V
M2QA 355M8BF มอเตอร์ WAT 220 HP 8 P B5 380/660V
M2QA 355L8BF มอเตอร์ WAT 270 HP 8 P B5 380/660V


OUR PORDUCTS
eurogearthai
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
EURO GEAR CO., LTD. 12/711 Moo15 Bangkaew Bangplee Samutprakarn 10540 Tel. 02-3168211 (Auto) Fax. 02-3168212
ไบบ่ฟ™ไธ€็”Ÿไธญ่ฟฝๆฑ‚ๆœ€็ปˆๆž็š„ไธฐ่ƒธๆ•ˆๆžœไธœ่ฅฟไธๅฐฑๆ˜ฏๆœ‰ๅฐๅฐ็š„ๅฎถ๏ผŒๆœ‰็ˆฑ่‡ชๅทฑ็š„่€ๅ…ฌ๏ผŒๆœ‰ๅฏ็ˆฑ็š„ๅฎๅฎ๏ผŒไธ€ๅฎถไบบๅนธ็ฆ็š„ไธฐ่ƒธๆ–นๆณ•็”Ÿๆดปๅœจไธ€่ตท๏ผŒโ€œๆ‰งๅญไน‹ๆ‰‹๏ผŒไธŽๅญๅ•่€โ€ๆ˜ฏ็ˆฑๆƒ…ๅฉšๅงปๆœ€็พŽๅฅฝ็š„็ป“ๅฑ€๏ผŒไนŸๆ˜ฏๆˆ‘ไปฌๆ‰€ๅ‘ๅพ€็š„ใ€‚ไฝ†ๆ˜ฏๅฆ‚ไปŠ็คพไผš็ฆปๅฉš็Ž‡่ฟ™ไนˆๅคš๏ผŒๅนธ็ฆๆŒ‡ๆ•ฐ่ฟ™ไนˆไฝŽ๏ผŒๆˆ‘ไปฌ่ฆๆ€Žไนˆๆๅ‡ๅนธ็ฆๆŒ‡ๆ•ฐ๏ผŒ็ป่ฅๅฅฝ่‡ชๅทฑ็š„ไธฐ่ƒธ้ฃŸ็‰ฉๅฎถๅบญๅฉšๅงปๅ‘ข?ๅฅณไบบๅนธ็ฆ็š„ๅฏ†็ ๅฐฑๅœจ่ฟ™้‡Œใ€‚็ฒ‰ๅซฉๅ…ฌไธป้…’้…ฟ็š„ๆ•ˆๆžœๆœ‰่ฟ™ไนˆ็ฅžๅฅ‡ๅ—?ไธฐ่ƒธ็œŸ็š„ๆœ‰ๆ•ˆๆžœๅ—ไธฐ่ƒธไบงๅ“็ฒ‰ๅซฉๅ…ฌไธป๏ผŸ็ฒ‰ๅซฉๅ…ฌไธป้…’้…ฟ่›‹ไธฐ่ƒธ่งฃๅผ€ๅฅณไบบ็š„ๅนธ็ฆๅฏ†็ ๏ผ